Merkuriusz Towarzystwa Plewaków

Spis treści nr 2:

"Świadectwo Prawdy", wstęp do korespondencji mjr Wacława Plewako ze Starobielska  - str. 1

Ród Plewako a zbudowany 100 lat wcześniej kościół pw. św. Aleksego w Iwieńcu na Białorusi - treść przemówienia w Iwieńcu  dn. 17-11-2007 r.       - str. 1 i 2

zdjęcie z pokazu polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Mińsku              str. 1

Merkuriusz - cele i formuła czasopisma                 - str. 1 i 3

Rekonstrukcja płyty grobowej posła Stanisława Bohuszewicz-Minkowskiego w kościele oo. franciszkanów w Iwieńcu   str. 3

Plewakowie - linia Hieronima z powiatu wileńskiego, mgr Albert Wołk, Wilno, metrykalne badanie odłączonej dotąd linii rodu Plewako              - str. 4-9

Gałąź Hieronima na tle genealogii (dane z Heroldii)        - str. 9-10

Punkta ostatniej woli... testament oryginalny z dn. 27-06-1788 r. Rafała Plewaki         - str. 10-11

Motocyklowy Rajd Katyński  w Charkowie i Iwieńcu      - str. 11

Genealogia genetyczna - artykuł o genetyce Y-DNA - wykład koncepcji  metodologicznej
- str. 12-13

Korespondencja 1939/40 r. ze Starobielska mjr Wacława Plewako do żony      - str. 14-17

dr Witold Wasilewski - Glosa do listów Wacława Plewako do żony                   - str. 17,18 i 20

upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej - reportaże z uroczystości w Kazuniu, Charkowie i Nowym Dworze Mazowieckim                - str. 19

Pośmiertna nominacja - reprodukcja aktu nominacji mjr Wacława Plewako na stopień podpułkownika             - str. 20

w V rocznicę śmierci:
Krystyna z Piątkowskich Plewakowa 1920-2003 - str. 20

stopka czasopisma          - str. 2

 

Spis treści nr 1:

Zjazd Plewaków w Rydzewie k/Giżycka 6 sierpnia 2006 r. w 400-rocznicę sprzedaży majątku Krzywicz Małych             - str. 1

reprodukcja portretu z 1847 r. Dominika Plewako, właściciela Iwieńca                           - str. 1

Relacja i uchwały I Zjazdu Towarzystwa Plewaków na Kaszubach w 2005 r.   - str. 1,2

Treść listu rektora uniwersytetu w Wilnie Jana Śniadeckiego z dn. 22 stycznia 1811 r. do klucznika oniksztyńskiego Kazimierza Plewaki      - str. 2

fotografia dworu w Biguszkach w pow. wiłkomierskim, niegdyś Plewaki

zobacz witrynę zaprzyjaźnionego Wydawnictwa KK