odręczna sprzedaż nr 2

wydruk nr 1

Merkuriusz
Towarzystwa Plewaków

2 nr dostępny jest w
czytelniach bibliotek:

Biblioteka Narodowa
w Warszawie

Biblioteka Jagiellońska
w Krakowie

Biblioteka Główna
Uniwersytetu Opolskiego
w Opolu

Biblioteka Główna UMCS
w Lublinie

Biblioteka KUL
w Lublinie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego
w Lublinie

Biblioteka Uniwersytecka
w Łodzi

Biblioteka Uniwersytecka
w Toruniu

Biblioteka Uniwersytecka
w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
w Warszawie

Biblioteka Publiczna
m.st. Warszawy
w Warszawie

Biblioteka Uniwersytecka
we Wrocławiu

Biblioteka Śląska
w Katowicach

Książnica Pomorska
im. S. Staszica
w Szczecinie

Biblioteka Główna
Uniwersytetu Gdańskiego
w Sopocie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego
w Gdańsku

Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna
w Bydgoszczy

Książnica Podlaska
im. Ł. Górnickiego
w Białymstoku

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny
w Olsztynie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna
im. C. K. Norwida
w Zielonej Górze

Miejska Biblioteka Publiczna
w Nowej Soli

Miejska Biblioteka Publiczna
w Giżycku

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy
w Dobiegniewie

Biblioteka i Czytelnia
Zarządu Głównego
Związku Szlachty Polskiej

w Gdańsku

Czytelnia i Biblioteka Białostockiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej
w Białymstoku